Bruegelkring - Bruegel Foundation

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Bruegelkring

In 1994 richtte dhr Paul Capals, samen met een 9-tal medestanders, de Pieter Bruegelkring op. Men vond het belangrijk dat de bestaande aanwijzigen die de schilder Pieter Bruegel de Oude met het dorp Grote-Brogel linken, voor eens en altijd terdege onderzocht zouden worden.

De vereniging brengt een eerste synthese van de verschillende argumenten die wijzen op de band van P. Bruegel met Brogel: Grote-Brogel, de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude, P. Capals, 6 september 1994.

In het najaar van 1996 maakt Lic. Wouter de Wyngaert een voorstudie i.v.m. de landkaart Belgii Inferiores Descriptio…uit de Descrittione dit tutti i Paesi Bassi van L.Guicciardini.

Op 17.12.1996 wordt er samen met de K.U.Leuven een stuurgroep opgericht die tot doel heeft een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te starten. Dhr R. Belemans maakt een vademecum "Op zoek naar Bruegel" dat als leidraad dient voor de verdere uitwerking hiervan.

Op 11 februari 1998 werd de Pieter Bruegelkring omgevormd tot een vzw. De statuten vermelden: "De vereniging heeft tot doel aan volksontwikkeling te doen door het ontplooien en bevorderen van alle activiteiten die de kennis en uitstraling van Pieter Bruegel de Oude en zijn werk ten goede komen. In het bijzonder zullen de activiteiten ondersteund worden die de band van P. Bruegel de Oude met zijn geboortedorp Grote-Brogel (Peer) onderstrepen."

Inmiddels legt de P. Bruegelkring een bibliotheek aan van 250 boeken en studies over P. Bruegel de Oude. De bevindingen worden in nog onuitgegeven rapporten verzameld.

In 2001 start de Kring een archeologisch onderzoek van de site "Het Ooievaarsnest", de oude hoeve in Grote-Brogel die door de volksmond wordt aangeduid als geboorteplaats van P. Bruegel.

Ook in 2001 en mede onder impuls van de P. Bruegelkring en in het kader van een city marketingplan zal Peer zich profileren als "Bruegelstad". Dit brengt met zich mee dat voortaan het ganse socio-culturele gebeuren in Groot-Peer en haar uitstraling naar buiten in het teken van de figuur van P. Bruegel de Oude gesteld zal worden.

In het kader van voornoemd city marketingplan helpt de kring actief mee aan het ontwerp en de realisatie van de "Pieter Bruegel fietsroute" in Groot Peer. Blikvanger hierbij zijn de 8 grote borden waarop werken van Pieter Bruegel de Oude getoond worden.

De kring organiseert regelmatig lezingen over P. Bruegel, zijn werk en zijn tijd. Hierbij komen zowel eigen bijdragen als gastsprekers aan bod.

In 2003 wordt binnen de P. Bruegelkring de "Bruegelfoundation"opgericht. Deze organisatie zal in hoofdzaak de fondsen werven die nodig zijn om het voorgenomen multidisciplinair onderzoek te verzamelen. De Bruegelfoundation coördineert eveneens de werking van het wetenschappelijk onderzoek en stuurt de uiteindelijke realisatie en publicatie van de hieruit voortvloeiende synthese.

Eveneens in 2003 starten regelmatige bezoeken aan het archief in het duitse Düsseldorf. , waar veel archiefstukken over "Groot Bruegel" bewaard worden.

In 2005 worden de eerste contacten gelegd met het V.C.V. Dit leidt tot een samenwerkingsakkoord voor het realiseren van een colloquium rond P. Bruegel, het multidisciplinaire onderzoek en de redactionele nazorg van beide initiatieven.

Naast de eigen initiatieven terzake wordt de P. Bruegelkring financieel ondersteund door de stad Peer, Meubelcentrale Heylen, Lions Brueghel en de provincie Limburg.